ONZE TEAMS

TEAMS BESTAAN UIT AUTONOME PROFESSIONALS

Een team vormt je thuisbasis. Bij Korn Ferry doen we niet aan afdelingen met schotten er tussen. Je werkt altijd met een of meerdere collega’s aan een opdracht. 

Voor consultants en accountmanagers geldt de vraag van de klant als leidraad voor de samenwerking. Verder zijn er ook veel zaken te regelen die niet direct aan een klantvraag gekoppeld zijn. Denk hierbij aan themabijeenkomsten of publicaties.

Voor business support collega's is het verbeteren van de kwaliteit steeds weer het uitgangspunt voor de samenwerking. Dit bestaat bijvoorbeeld uit het verschaffen van tijdige, correcte informatie aan onze klanten en het verhogen van de kwaliteit van onze rapporten. Een tweede doel is gericht bijdragen aan de productiviteit van consultants. Hierbij kun je denken aan ondersteuning bij het efficiënt plannen van afspraken of hulp bij het organiseren van klantbijeenkomsten.